Çay Kazanı Çakmak Takımı

Çay Kazanı Çakmak Takımı

 

Çakmak Takımı, Çay Ocağı Kazanlarında, gaz borusundan gelip brülörle püskürtülen gazın alev alıp yanması için gerekli kıvılcımı çakmaya yarar.