Çay Kültürü

Tarih boyunca, rivayete göre 5000 yıldır, çeşitli kültürlerde çeşitli efsanelere konu olmuş, diyar diyar dolaşarak günümüze kadar gelmiş ender içeceklerden biridir çay. Biraz keyif biraz da şifa niyetiyle kullanılmaya başlanmış, uyanık tutması dahil bin bir türlü derde deva olmasıyla ün yapmıştır.

Çayı önce Çinliler, sonra VI. yüzyılın sonuna doğru onlardan aldıkları söylenen Japonlar, kendi dini ritüellerine ve geçmişten beri törensel olan yemek adabına göre bir çay içme töresini geliştirmişler. Dünya milyonlarca insan çay içerken bunu sıradan bir iş gibi yapar, ancak Japonlar ve Çinliler, buna derin bir anlam yüklerler.

Avrupalılar ise XVII. yüzyıldan itibaren bir keyif içeceği olarak çayı benimsemiş, hatta kuzey denizi bölgesinde bir süre sonra bir tür halk içeceği haline dönüşmüştür.

Tüm dünyada, cemiyet hayatında önemli bir yer tutan çayı, Hintliler süt ve şekerle, Kuzey Afrikalılar yeşil çayı taze nane ile lezzetlendirirler. Çay kültürü her ülkede farklı yorumlanmakta, her kültürde kendine özgü bir demleme biçimi, kendine has bir tat bırakarak yolculuğuna devam etmektedir.

Değişik kültürlerde çayın benimsenmesine örnekler vermek, her gün tükettiğimiz bu temel içeceğimiz hakkında bizi aydınlatacaktır.

ÇİN ÇAY KÜLTÜRÜJAPON ÇAY KÜLTÜRÜFRANSIZ ÇAY KÜLTÜRÜİNGİLİZ ÇAY KÜLTÜRÜMOĞOL ÇAY KÜLTÜRÜRUS ÇAY KÜLTÜRÜ